UBND xã Quang Bình triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Ngày 13/05/2022

Chiều ngày 13/5, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai đề sán sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Bính, Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đặng Văn Luân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dự chỉ đạo hội nghị.

Chiều ngày 13/5, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai đề sán sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Bính, Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đặng Văn Luân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dự chỉ đạo hội nghị.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202205/Images/z3411405946286-cab4b8781f35455340b3b3bd867c1137-20220513041344-e.jpg

Theo đề án sản xuất vụ mùa và vụ đông năm nay, toàn xã gieo cấy 352,9 ha, năng suất phấn đấu 60 tạ /ha trở lên. Diện tích cây màu hè và hè thu đạt trên 41,5 ha, cây vụ đông 125,4 ha trở lên, trong đó chủ lực là cây khoai tây, cây ngô.

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghe và thảo luận các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, đồng thời thông qua quyết định của UBND xã về việc thành lập ban chỉ huy PCTT-TKCN, phân công cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2022; giao chỉ tiêu chuẩn bị và đóng góp vật tư PCTT-TKCN; giao kế hoạch thu nộp quĩ phòng chống thiên tai năm 2022./.

Tác giả: Hồng Thu (Tổng hợp)


Tổng lượt xem bài viết là: 74
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác