Quy định sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn xã
Ngày 28/12/2020

Thực hiện quy định xây dựng và sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn xã

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ QUANG BÌNH

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số   115  /TB- UBND                                        Quang Bình, ngày 25  tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy định xây dựng và sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn xã Quang Bình

Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Căn cứ công văn số 966/UBND-TNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất nghĩa trang nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Quang Bình đề nghị cán bộ và nhân dân thực hiện các quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang sau:

 1. Đối với các hộ gia đình
 • Hộ gia đình có nhu cầu sử dụng đất ở nghĩa trang phải có đơn xin đề nghị cát táng và xây dựng mộ
 • Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất lần tối đa không quá 05 m2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ cát táng tối đa không quá 03 m2. Chiều cao mộ không quá 2m( tính từ mặt đất)
 • Nghiêm cấm các hành vi xây dựng mộ hung táng, cát táng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Không tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp để sử dụng vào việc xây mộ.
 1. Đối với quản trang
 • Xắp xếp, bố trí việc chôn cất người qua đời và xây dựng mộ đúng vị trí, quy hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm đất.
 • Hướng dẫn nhân dân xây mộ đúng diện tích và chiều cao quy định.
 • Báo cáo UBND xã những trường hợp vi phạm quy định trong xây dựng, sử dụng nghĩa trang
 1. Đối với các ban ngành xã
 • Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc xây dựng mộ trái  phép để kịp thời có hướng xử lý.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên các phương tiện thông tin đại chúng ở xã và thôn.
 • Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm lập hồ sơ quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa đất vào sử dụng.

Trên đây là quy định của Ủy ban nhân dân xã về việc xây dựng và quản lý nghĩa trang. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh xã, ban lãnh đạo các thôn thông báo tuyên truyền vận động tới cán bộ nhân dân trong xã. Phối hợp với ban công an, ban văn  hóa, ban địa chính xã kiểm tra, báo cáo về UBND xã. Các trường hợp, hộ gia đình vi phạm kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 • Các ban ngành                                                                             CHỦ TỊCH 
 • Quản trang                                                                                           
 • Đài truyền thanh xã                                               ( đã ký)
 • Trưởng thôn                                                                                                                                                                                                                                  Đặng Văn Luân

                                                           

   


Tổng lượt xem bài viết là: 101
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác