NGày gia đình Việt Nam
Ngày 09/07/2020

Ngày gia đình việt nam 28.6.2020

Kính chào quý vị và các bạn : xin mời các bạn và quý vị theo dõi chương trình đài truyền thanh xã quang bình nay :

           Bài tuyên tuyền nhân ngày gia đình việt nam 28 tháng 6 năm 2020

           Theo NĐ số 02/2013/NĐ - CP :NĐ quy dịnh về công tác gia đình , điêù  09 NĐ quy định  . tổ chức kỷ niệm ngày gia dình việt nam : Hằng năm, tổ chức kỷ niệm ngày gia đình việt nam         ( ngày 28/6) nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành , các cấp  , các đoàn thể tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình ấm no , bình đẳng , tiến bộ  , hạnh phúc , và bền vững , động viên khen thưởng kịp thời tổ chức cá nhân gia đình có thành tích tiêu biểu ,xuất sắc trong công tác gia đinh .chỉ thị của ban bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước công tác gia đình, đảng nhà nước rất được coi trọng cụ thể là : gia đình là tế bào của xã hội , là nơi duy trì nòi giống , là môi trường quan trọng hình thành , nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con  người , bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp , chống lại các tệ nạn xã hội , tạo nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc .

            - Chủ tịch Hồ Chí minh đã khẳng định : nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội , gia đình tốt thì xã hội mới tốt , xã hội tốt thì gia đình càng tốt . hạt nhân của xã hội là gia đình .

            - Trải qua nhiều thế hệ , gia đình  việt nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc . những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước , yêu quê hương , yêu thương đùm bọc lẫn nhau , thủy chung , hiếu nghĩa, hiếu học cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất , bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình việt nam gìn giữ , vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước . Qua nhiều thời kỳ phát triển , cấu trúc và quan hệ trong gia đình  việt nam có thay đổi , nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn  là nhân tố quan trọng không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế , xã họi đất nước  .

            - Sau hơn 30 năm thực hiện đường nối đổi mới , đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế , xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình . Kinh tế hộ gia đình thực sự đóng góp vai trò quan trọng trong việc duy trì  sự tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân hằng năm , phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở phát triển , ngày càng có nhiều gia đình văn hóa , khu phố văn hóa , làng văn hóa , cụm dân cư văn hóa , góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc . công tác xóa đói giảm nghèo , giải quyết việc làm cho hằng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống . nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn , gia đình có công với cách mạng , gia đình ở vùng sâu , vùng khó khăn . công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ,bảo vệ ,  chăm sóc trẻ em đã đạt được những thành tích đáng kể , góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc , xã hội ngày càng ổn định và phát triển , những gia trị nhân văn mới , tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng đề cao ,những quyền lợi trên đã được pháp luật thừa nhận , được gia đình và xã hội thực hiện và phát huy . Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi đã tạo điều kiện để thực hiện hôn nhân bình đẳng và tiến bộ . những năm gần đây , việc thành lập cơ quan nhà nước về gia đình và việc lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày gia đình việt nam đã khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và xã hội đối với gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện dại hóa với đất nước .

            - Tuy nhiên công tác gia đình hiện nay còn nhiều yếu kém và đang đối mặt với nhiều thách thức . việc thực hiện hôn nhân và gia đình còn nhiều thiếu sót và bất cập . hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại , tình trạng ly hôn , ly thân , chung sống không kết hôn , quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội . nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa  thủy chung , kính trên nhường dưới đang có biểu hiện suy giảm. tệ nạn xã hội như ma túy , cờ bạc , rượi chè bê tha , mại dâm và nạn dịch HIV/AIDS đang thâm nhập vào các gia đình . bạo hành trong gia đình , tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em , trẻ em bị xâm hại tình dục , trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng , công tác xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương vẫn còn nhiều khó khăn , kết quả chưa bền vững đặc biệt là vùng nông nghiệp , nông thôn

            - Nguyên nhân của tình hình nói trên có phần do nhận thức của xã hội về vị trí vai trò của gia đình và công tác gia đình , công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa theo kịp với sự phát triển của đất nước , những mặt tích cực của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa được phát huy . nhiều vấn đề búc xúc về gia đình chưa được xử lý kịp thời . có nơi cấp ủy đảng chính quyền , đoàn thể chưa thường xuyên quan tâm kịp thời . công tác giáo dục trước và sau hôn nhân , việc cung cấp kiến thức làm cha mẹ , các kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình chưa được coi trọng . nhiều gia đình do quá tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc , giáo dục, việc học hành , và bảo vệ các thành viên đặc biệt là trẻ em và người khuyết tật,người có hoàn cảnh khó khăn, người cô đơn và người cao tuổi .

            + Trong thời gian tới , nếu chúng ta không quan tâm củng cố , ổn định và xây dựng gia đình , những khó khăn và thách thức nêu trên sẽ tiếp tục làm suy yếu gia đình , suy yếu thuần phong mỹ tục, nề nếp gia phong gia đình, từ đó ảnh hưởng xấu đến động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

             + Mục tiêu chủ yếu của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là ổn định , củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí không nên quá đông con  , no ấm bình đẳng , tiến bộ hạnh phúc , để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa, nơi xum họp của đoàn viên trong gia đình và của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội

            Kính thưa toàn thể nhân dân : xã Quang Bình chúng ta với truyền thống cách mạng , giàu lòng nhân ái , nhân hậu , thủy chung son sắc , tương trợ giúp đỡ nhau , cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất , các ngành nghề chăn nuôi , xây dựng , buôn bán phát triển , một bộ phận các hộ gia đình trẻ ,thanh niên và các lao động tham gia các nhà máy, xí nghiệp , công ty , doanh nghiệp  mấy năm gần đây một bộ phận không nhỏ các hộ gia đình trẻ mở các dịch vụ kinh doanh phân phối các mặt hàng hóa trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình khá giả phục vụ cuộc sống gia đình về tinh thần vật chất sung túc nâng cao chất lượng cuộc sống và đầu tư cho con em  học hành bền vững và cũng góp phần rất lớn cho tổng thu nhập của địa phương xã nhà . Qua tổng kết trong năm 2019 quang bình xã nhà với  3524 hộ gia đình trong đó trên 3000 hộ gia dình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90% , đến nay 8/9 thôn đều đạt thôn văn hóa 5  năm liên tục trở nên , xã đạt xã văn hóa nông thôn mới 5 năm liên tục trở nên . các năm gần đây  số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ở mức  90% trong đó trên 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở nên .nhân dân trong toàn xã chú trọng việc phát triển kinh tế còn nêu cao ý thức  chấp hành đường nối , chủ trương của đảng pháp luật nhà nước, các quy chế của địa phương đặc biệt thực hiện QĐ số 20 của UBND tỉnh thái bình quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội nên đã giành được nhiều kết quả và được huyện đánh giá là xã đạt danh hiệu xã văn hóa nhiều năm . Với truyền thống quý báu đó cấp ủy đảng chính quyền xã xin ghi nhận những kết quả và sự phấn đấu của nhân dân trong toàn xã . nhân ngày gia đình việt nam 28 tháng 6 năm 2020, phát động toàn thể nhan dân trong xã phong trào thi đua yêu nước nêu cao ý thức chấp hành đường nối của đảng các chính sách nhà nước , quy chế địa phương , các quy ước , hương ước của thôn làng . nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, tung tin trên các thông tin đại chúng xuyên tạc, nói xấu, đả kích những thành tựu mà Đảng nhà nước và nhân dân chúng ta đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp cách mạng việt nam, những luận điểm của kẻ địch chuyên chống phá Đảng nhà nước XHCN, giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội . nghiêm chỉnh chấp hành QĐ số 20 của UBND tỉnh thái bình và QĐ số 09 của UBND xã quang bình quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và tổ chức lễ hội trên địa bàn toàn xã ,tích cực học hỏi,nghiên cứu để nâng cao kiến thức phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi buôn bán kinh doanh dịch vụ, mở rộng các ngành nghề truyền thống sẵn có của địa phương và khôi phục lại sự phát triển kinh tế sau đại dịch co vi D -19. trước mắt thi đua phấn đấu thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa vụ đông 2020 gieo cấy đúng thời vụ, hết diện tích,

           trong chăn nuôi làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại khử trùng tiêu độc  , đưa vào chăn nuôi các đàn gia súc gia cầm, tái đàn lợn, chú trọng tiêm phòng đầy đủ,đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ và phục vụ cho nguồn thực phẩm cuối năm.chú ý quan tâm việc học tập của con em trong kỳ thi hết năm, chuyển cấp, thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nhiệp trung học phổ thông ,vào đại học, Quản lý các cháu nhỏ học sinh, thanh thiếu niên trong mùa hè làm tốt công tác ngăn ngừa và phòng chống đuối nước, không để sảy ra các vụ việc đuối nước đau lòng thương tâm . sẵn sàng giao nộp đầy đủ các chỉ tiêu đóng góp cho nhà nước và các dịch vụ nông nghiệp , vật tư , Quỹ phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn , với khẩu hiệu tất cả vì sức khẻo của nhân dân , hãy sử dụng thực phẩm vệ sinh rõ nguồn gốc, phòng ngừa các loại bệnh trong mùa hè, tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao theo tấm gương rèn luyện của chủ tịch hồ chí minh, Tham gia đầy đủ đóng góp cho tổ thu gom rác thải, gữi tốt vệ sinh môi trường, hạn chế nguồn nước thải chưa qua sử lý ra môi trường , giữ cho làng xóm xanh sạch đẹp .

            - Kính thưa nhân dân: nhân dân có được cuộc sống yên bình ấm no hạnh phúc như hôm nay, chúng ta không thể quên sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, sự mất mát một phần cơ thể của các đồng chí thương bệnh binh, các đồng chí mang trên người nhiễm chất độc da cam đi ô xin và để lại di tật cho con cháu của họ, nhũng gia đình thân nhân liệt sỹ, gia đình có công cách mạng. tiến tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2020 . với truyền thống đền ơn đáp nghĩa,ăn quả nhớ người trồng cây, toàn thể nhân dân trong xã các cấp các ngành thi đua làm nhiều việc tốt.chăm sóc giúp đỡ tạo mọi đều kiện tốt nhất quan tâm đến người có công , tham gia các hoạt động phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa thiện nguyện hướng về kỷ niệm 73 năm ngày TBLS bất diệt . trong khí thế phấn khởi chúc mừng thành công của đại hội đảng bộ xã quang bình nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới đại hội các cấp và đại hội đảng toàn quốc , đảng bộ và nhân dân xã quang bình phấn đấu hoàn thành nghị quyết mà đại hội đã đề ra ,tiếp tục học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh , phấn đấu xã nhà trở thành xã nông thôn mới nâng cao với mục tiêu dân giàu xã mạnh dân chủ công bằng văn minh .

            - Với chủ đề ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 là( gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình )

            - H­ëng øng ngµy gia ®×nh viÖt nam 28/6

            - Gia ®×nh lµ n¬i b¶o tån , l­u gi÷ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa cña d©n téc

            - X©y dùng nh©n c¸ch ng­êi viÖt tõ gi¸o dôc ®¹o ®øc , nèi sèng trong gia ®×nh

            - X©y dùng m«i tr­êng gia ®×nh - céng ®ång - x· héi an toµn , lµnh m¹nh

            - Yªu th­¬ng  vµ chia sÎ ®Ó gi÷ g×n h¹nh phóc gia ®×nh

          - ¤ng bµ , cha mÑ mÉu mùc - con ch¸u th¶o hiÒn

          - T«n träng l¾ng nghe vµ chia sÎ ®Ó gi÷ g×n h¹nh phóc gia ®×nh

          - Gia ®×nh lµ céi nguån søc m¹nh , thµnh tr× quan träng nhÊt cña mçi con ng­êi

          - Gia ®×nh - tæ Êm nu«i d­ìng , ch¨m sãc , gi¸o dôc nh÷ng con ng­êi kháe m¹nh ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc

         + phấn đấu gia đình ấm no , bình đẳng , tiến bộ , hạnh phúc

                Nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình việt nam 28 tháng 6 năm nay , xin chân trọng kính chúc toàn thể các gia đình trong toàn xã Quang Bình sức khẻo , hạnh phúc , thành công   

                                                  

 

 

                                                                         Xin trân trọng cảm ơn   


Tổng lượt xem bài viết là: 64
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác